Naši studenti

Operní režie

bakalářský
počet studentů: 2

Zpěv

bakalářský
počet studentů: 20

Operní režie

navazující magisterský
počet studentů: 1

Zpěv

navazující magisterský
počet studentů: 15