Operní režie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Jediný obor svého druhu v České republice, zaměřený na operní režii. Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů a jejich veřejné prezentaci.
Obor poskytuje vhled do světa opery v její scénické podobě, ale i do problematiky audiovizuálního záznamu tohoto žánru. Obor připravuje studenta v oboru operní režie s přesahem do dalších scénických forem umění a audiovizuální oblasti.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně operní režie má být schopen vést jednoduché inscenační útvary a zvládat roli asistenta režie. Uplatnění může nalézt například v pozici asistenta operní režie, pomocného režiséra nebo režiséra v menších divadlech nebo vzdělávacích institucích (konzervatoře atd.).

Požadavky a přijímací řízení

Doložení dokumentů o ukončení středoškolského vzdělání nebo studijního oboru s maturitou. Výrazný režisérský talent, interpretační, scénografická a sluchová (hudební) představivost, rozvinuté hudební schopnosti, pohotová hra na klavír, orientace v symfonických a operních partiturách, základní znalosti vývoje divadla a opery, všeobecný kulturní přehled, organizační předpoklady, schopnost týmové práce.
Praktická zkouška:
1) hudební a dramatický rozbor tří oper dle vlastní volby
2) vypracování jevištního půdorysu, náčrtku výpravy a režijního pojetí zvolených oper
3) zevrubné vypracování, nácvik a předvedení jednoho výstupu z každé vybrané opery
4) základní znalost dějin divadla, zvláště operního
5) hra na klavír (viz požadavky zkoušky z klavírní praxe) nebo na jiný harmonický nástroj (požadavky srovnatelné úrovně s požadavky na hru na klavír), orientace v klavírním výtahu
Uchazeči budou pozváni k domluvě o průběhu praktických režijních zkoušek.
Kandidáti jsou povinni přivést svůj model.


Garant oboru

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER