Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

obor Hudební režie
obor Zvuková tvorba

1) V případě úspěšného absolutoria bakalářského stupně oboru Hudební režie se formou písemné zkoušky prověřuje úroveň znalostí a dovedností obecně hudebních (mj. pokročilá orientace v partituře, transpozice, méně obvyklé klíče, netradiční notový zápis a pod.) i úroveň speciálních znalostí z daného oboru, které student získal v průběhu předchozího studia.

2) V případě uchazečů z jiných oborů musí být navíc prověřeny příslušné speciální sluchové předpoklady.

Podmínkou přijetí ke studiu na magisterském stupni je absolvování bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU nebo FAMU, příp. bakalářského stupně na jiné vysoké škole (např. na ČVUT, UK) a úspěšné složení přijímací zkoušky, která náročností v podstatě odpovídá bakalářské zkoušce oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Oborová část přijímací zkoušky zahrnuje písemnou zkoušku ze základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky a poslechovou zkoušku.

Součástí oborové přijímací zkoušky je též prověření praktických znalostí a dovedností z oblasti záznamu a zpracování zvuku. Hudební část zkoušky je zaměřena na dějiny hudby a základy hudební teorie. Součástí zkoušky je též ověření znalostí hry na klavír a audiometrické vyšetření. Tato část zkoušky může být absolventům bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na Hudební a taneční fakultě uznána.

Zkouška je uzavřena ústním pohovorem.

Spolu s vyplněnou přihláškou do magisterského stupně studia dodá uchazeč přehled svých aktivit na poli zvukové tvorby, např. seznam svých nahrávek. K přijímací zkoušce může uchazeč předložit své nahrávky či realizované zvukové projekty ve formátu CD.

Termín pro podání přihlášek k bakalářskému i magisterskému studiu oboru Zvuková tvorba na HAMU vyhlašuje studijní oddělení fakulty.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory