Hudební režie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu.
Profesní uplatnění absolventa oboru Hudební režie: hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, hudební režisér při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD a pod.). Pro šíři a hloubku hudebního vzdělání, které tento obor poskytuje, existuje však také možnost uplatnění jako hudební redaktor či dramaturg (např. v rozhlasových stanicích a pod.).

Požadavky a přijímací řízení

1) schopnost spolehlivé sluchové analýzy nejen v oblasti tónových výšek a
souzvuku na úrovni požadavků předmětu intonace vyučovaného na konzervatořích, ale i v oblasti témbrů, metrorytmických struktur a směrového slyšení
2) znalost hudebně teoretických disciplín v rozsahu osnov konzervatoře
3) orientace v partituře
4) základní analytická orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách
5) schopnost samostatného kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci
6) povahové vlastnosti vhodné pro řídící práci a schopnost jednání s lidmi
Předpokladem pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky.
Talentová zkouška se skládá:
1) z písemné zkoušky, jejímž obsahem jsou otázky prověřující výše zmíněné požadavky
2) z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti a alespoň elementární orientaci v oboru zvuku a nahrávání.


Garant oboru

prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc.

Profesor

E-mail: jaromir.havlik@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Oddělení hudebně teoretických disciplin
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc.