Hudební režie

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského stupně studia může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU.

Požadavky a přijímací řízení

1) V případě úspěšného absolutoria bakalářského stupně oboru Hudební režie se formou písemné zkoušky prověřuje úroveň znalostí a dovedností obecně hudebních (mj. pokročilá orientace v partituře, transpozice, méně obvyklé klíče, netradiční notový zápis a pod.) i úroveň speciálních znalostí z daného oboru, které student získal v průběhu předchozího studia.
2) V případě uchazečů z jiných oborů musí být navíc prověřeny příslušné speciální sluchové předpoklady.


Garant oboru

prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc.

Profesor

E-mail: jaromir.havlik@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Oddělení hudebně teoretických disciplin
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc.