Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Přijímacích zkoušek se zúčastní komorní soubor jako celek ve složení klavírní trio, smyčcové kvarteto nebo dechové kvinteto. Podmínkou pro přijetí je hodnocení v rámci souboru a individuální výstup každého člena, které musí dosáhnout minimální hodnoty 19, 01 bodu. Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru za podmínky, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.

Klavírní trio:

Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60 až 70 minut. V programu musí být zastoupeno jedno z klavírních trií L. van Beethovena. Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude obsahovat významná díla triové literatury z různých stylových období (od klasicismu až po 20. století). Repertoár k přijímací zkoušce musí být volen tak, aby uchazeči prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium v oboru klavírního tria.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Smyčcové kvarteto:

Jeden ze smyčcových kvartetů op. 18 L. van Beethovena a smyčcový kvartet d moll B. Smetany. Další výběr je ponechán na volbě uchazečů.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Dechové kvinteto:

Je požadováno provedení jednoho z následujících 24 Dechových kvintetů Antonína Rejchy op. 88, op. 91, op. 99 nebo op. 100.

Další skladby volí uchazeči tak, aby prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.

Doporučené další koncertní skladby:

Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René

Jacques Ibert: Trois pièces brèves

Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937)

Joseph Haydn: Divertimento B dur

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor