Pro studenty

formulář k povinnému předmětu Komorní hra

Přihlašovací formulář vyplňují všichni studenti, kteří se v následujícím akademickém roce budou účastnit povinného předmětu KOMORNÍ HRA. Formulář je nutné vyplnit a odevzdat elektronicky (sken s podpisem) nebo fyzicky referentce oddělení nejpozději do 31. 5. předchozího akademického roku. Formulář vyplňují i studenti nastupující do 1. ročníku bakalářského studia.

Povinný předmět KOMORNÍ HRA - přihlašovací formulář / DOCX

POVINNÝ PŘEDMĚT KOMORNÍ HRA - PŘIHLAŠOVÁCÍ FORMULÁŘ pro budoucí 1. ročník Bc. studia / DOCX

 

ŽÁDOST o uznání zkoušky z KOMORNÍ HRY na základě uskutečněného veřejného provedení

Každý semestr KOMORNÍ HRY končí komisionální zkouškou (či komisionální zkouškou na zápočet). Zkoušky jsou povinné pro všechny studenty předmětu Komorní hra i studenty oboru Komorní hra (-Klavírní trio, -Smyčcové kvarteto, -Dechové kvinteto). Studenti mají povinnost na zkoušce předvést ukázku skladby/skladeb, které v daném semestru nastudovali pod vedením svého pedagoga Komorní hry. Z účasti na zkoušce mohou získat výjimku studenti, kteří nastudovanou skladbu interpretovali na koncertu, semináři či jiném veřejném provedení, musí si ale o udělení výjimky písemně požádat. Žádost sepisuje a podává každý student individuálně (tzn. jen za sebe, nelze sepsat jednu žádost za několik členů komorního uskupení) a přiloží k ní tištěný program (-pokud se jednalo o akcí s tištěnými propagačními materiály). Žádost obsahující všechny požadované údaje včetně návrhu známky a podpisu pedagoga Komorní hry je třeba doručit referentce odd. nejpozději jeden den před vypsaným řádným termínem semestrální zkoušky z Komorní hry.

FORMULÁŘ - ŽÁDOST o uznání zkoušky z KOMORNÍ HRY / DOCX

 

Studijní aktuality

26.08.2019

Studijní aktuality

ZÁPISY do vyšších ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia ak. roku 2019/2020

 

26.08.2019

Studijní aktuality

ZÁPISY do 1. roč. bakalářského a magisterského studia ak. roku 2019/2020

 

16.07.2019

Studijní aktuality

Přijímací zkoušky do bakalářského a magisterského studijního programu Jazzová hudba v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020

 

26.06.2019

Studijní aktuality

Stavební a rekonstrukční práce na HAMU

 

26.06.2019

Studijní aktuality

Letní provoz studijního oddělení

 

26.06.2019

Studijní aktuality

ČESKÉ CENTRUM BRUSEL NABÍZÍ STÁŽ V OBLASTI KULTURNÍ DIPLOMACIE

 

03.06.2019

Studijní aktuality

Vyhlášení kurzu v rámci CŽV „Základy vokologie"

 

27.05.2019

Studijní aktuality

Konkurz HAMU o absolvování v Sále Martinů a koncert s orchestrem

 

27.05.2019

Studijní aktuality

Promoce 2019

 

26.04.2019

Studijní aktuality

Upozornění pro studenty - změna hesla

 

10.04.2019

Studijní aktuality

European Music Competition 2019 Luxembourg

12.03.2019

Studijní aktuality

Tvůrčí dílna Poněšice 28. - 31. 3. 2019

02.03.2019

Studijní aktuality

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů končí 8. 3. 2019

 

14.02.2019

Studijní aktuality

Výsledky konkurzů (18. 1. a 8. 2. 2019) o Sál Martinů a orchestr v akademickém roce 2019/2020

 

22.11.2018

Studijní aktuality

ERASMUS+ 2019/2020- ŠKOLNÍ KOLO

 

21.11.2018

Studijní aktuality

Stipendium do Maďarska pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů

 

29.10.2018

Studijní aktuality

Den otevřených dveří HAMU - 12.11.2018

 

20.08.2018

Studijní aktuality

PROMOCE 2018

 

19.08.2018

Studijní aktuality

IMATRIKULACE 2018

 

30.07.2018

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

 

24.04.2018

Studijní aktuality

Vyhláška děkana č. 2/2018

 

18.04.2018

Studijní aktuality

Termín odevzdání vytištěné a svázané bakalářské/ diplomové práce

 

17.04.2018

Studijní aktuality

Odevzdání Žádostí o ubytování na koleji AMU Hradební ul. v 2018/2019

 

19.03.2018

Studijní aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí tvůrčích a studijních stipendií pro rok 2018

 

13.03.2018

Studijní aktuality

Seminář k psaní vysokoškolských prací v knihovně HAMU

 

23.02.2018

Studijní aktuality

Komunikační techniky pro interpretační obory v březnu a dubnu 2018

 

06.02.2018

Studijní aktuality

Finanční podpora studentských výjezdů do zahraničí

 

01.02.2018

Studijní aktuality

Výsledky isa 2018

 

17.01.2018

Studijní aktuality

Odevzdání žádostí o finanční podporu zahraničních studentských aktivit do 31. 1.2018

 

30.11.2017

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do MgA.

 

22.11.2017

Studijní aktuality

PROMOCE 29. 11. 2017

16.11.2017

Studijní aktuality

Kurzy ISA 2018

 

14.11.2017

Studijní aktuality

FINANČNÍ PODPORA zahraničních studentských aktivit

 

07.11.2017

Studijní aktuality

Termín pro podání Přihlášky posluchače HAMU do školního kola na Erasmus+ 2018/19

 

03.10.2017

Studijní aktuality

Přihlášky do Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2018

 

22.05.2017

Studijní aktuality

Studentská Den otevřených DVEŘÍ 13. 11. 2017

06.04.2017

Studijní aktuality

ZKOUŠKY PŘED KOLEGIEM DĚKANA, 30. 5. - 1. 6. 2017

 

06.04.2017

Studijní aktuality

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA STÁTNICE Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI JE 30.4.

 

22.02.2017

Studijní aktuality

Studentská grantová soutěž pro rok 2017 - 3. kolo