Kurz neidiomatické interpretace - 2 kredity, první setkání 7.3. / 17.00 / 2057

 kód  modulu 185MKNI

Vede doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. z JAMU, kde je Improvizace již několik let jedním z volitelných předmětů.

Na HAMU oblíbený kurz, nyní již potřetí, minulý rok studenti vystoupili i na závěrečném koncertu OSH.

5 setkání

- určeno studentům interpretačních oborů (instrumentalisté i zpěv)

Náplní předmětu není žádný z konvenčních stylů (improvizace historická, tematická, jazzová atd.), nýbrž improvizace „volná", non-idiomatická. Nejde zde o nějaké „osvojování dovedností", ale o hledání vlastní hudby a schopnost zvukové komunikace: 

- přehodnocovat svůj vztah k hudbě, ke svému nástroji i k ostatním spoluhráčům 
- reagovat na ostatní a učit se kolektivnímu rozhodování 
- přijímat zodpovědnost za svůj projev, sestupovat ke kořenům hudebnosti 
- učit se obecnému pojetí hudebního materiálu, jeho rozvíjení a tvarování 
-  vytvářet a s ostatními nastudovávat vlastní cvičení, samostatně modifikovat zadaná 
- prozkoumávat možnosti svého nástroje i utváření hudebního projevu 

"Sharing" :  vyjadřovat a sdílet svoje pocity ze hry, formulovat vlastní hudební koncepty. 

V diskusích se tříbí názory na estetiku a etiku hudebního projevu.

Je vhodné seznámit se předem s tvorbou hlavních osobností současné improvizační scény: např. Ruth Barberán, Burkhard Beins, Angharad Davis, Rhodri Davis, Axel Dörner, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinski, Klaus Filip, Will Guthrie, Franz Hautzinger, Robin Hayward, Annette Krebs, Seijiro Murayama, Andrea Neumann, Ignaz Schick, Taku Sugimoto, Michael Thieke, Taku Unami, Sabine Vogel, Christopher Williams, atp. 

K udělení zápočtu je třeba aktivní účast na workshopu. O udělení zápočtu rozhoduje lektor.

1. březen 2019