Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N

Úvodní pořad 3. 10. bude věnován letmé návštěvě třech evropských hudebních festivalů 2018: Musica viva weekend (7.- 9. 6.), představil dvě zatím poslední skladby Helmuta Lachenmanna, Marche fatal (2017) a světovou premiéru skladby My melodies (2018), obě skladby uslyšíte celé, tu první, premiérovanou letos na novoročním koncertě Stuttgartského státního orchestru na videu. Salzburger Festspiele (20. 7.- 30. 8.) nabídly nové nastudování opery Hanse Wernera Henze Bakchantky (Bassariden) podle Euripida, které se po neuvěřitelných dvaapadesáti letech od premiéry (6. 8. 1966) opět staly senzací festivalu. Z díla uslyšíte dvě krátké ukázky a v budoucnosti se k němu vrátíme v samostatném pořadu. Letošní 58. Mezinárodní festival soudobé hudby v Benátkách při Biennale architektury (28. 9.- 7. 10), je programovým mottem Křižmo přes oceán nesen ideou kulturní sounáležitosti Evropy a Ameriky s programovou dominantou provedení kompletní verze slavného alba Yellow Shark Franka Zappy v Teatro Goldoni a večera ze skladeb Elliotta Cartera. Tradičním instrumentálním dílnám letos dominuje kontrabas. V pořadu uslyšíte ukázky z obou koncertů a s partiturou celou skladbu TRASH TV TRANCE pro elektrickou kytaru Fausta Romitelliho.  

Ve Studiu N letos uvítáme několik zajímavých hostů ze zahraničí, s nimiž se můžete osobně seznámit. 24. 10. v autorském pořadu vás renomovaný skladatel a pedagog Adrian Pop (Rumunsko) seznámí s novou rumunskou tvorbou Klužské skladatelské školy, 31. 10. představí své skladby mladý skladatel Jaroslav Sudzilovskij (Rusko) a konečně 5. 12. se těšíme na přednášku Katelyn Bouska (USA) na téma První skladatelská generace americké ‚experimentální‘ hudby (Henry Cowel, Walter Piston a jejich studenti George Crumb a Elliott Carter)

S novými slovenskými operami nás  7. 11. seznámí student skladby Patrik Kako. Náš pravidelný host, muzikolog Dr. Jan Dehner vás 28. 11. provede šestinotónovou operou Přijď království Tvé, která letos v Ostravě měla svou premiéru po třičtvrtěstoletí, kdy ji Alois Hába dokončil. 

Pořad ve středu 14. 11. Mnoho podob avantgardy – avantgarda na východ od Paříže je připraven – podobně jako loni Česká avantgarda – ve spolupráci s projektem Hudba v souvislostech a bude  pokračovat večerním koncertem v divadle Inspirace, na kterém vystoupí smyčcové kvarteto FAMAQ (Program: Webern, Mosolov, Schulhoff, Kopelent, Vostřák, Lutosławski)

Jako každoročně Studio N připomene zajímavá výročí velkých hudebních událostí i tvůrčích osobností: 10. 10. to bude bezpochyby kultovní skladba 20. století, Sinfonia, věnovaná Leonardu Bernsteinovi, jehož výročí vzpomeneme v letním semestru, kterou v roce 1968 premiérovali Les Swingle Singers a Newyorská filharmonie pod taktovkou autora, Luciana Beria, kterou o týden později uvede i Česká filharmonie, zájemcům doporučujeme 17. 10. alespoň navštívit veřejnou generálku. V odpoledním Studiu už budeme věnovat pozornost zajímavé osobnosti světoznámého polského skladatele a pianisty, jímž je Zygmunt Krauze (*19. 9. 1938), jehož originální, stylově těžko zařaditelná tvorba i pianistické a četné další aktivity se výrazně odlišují od směřování tzv. polské skladatelské školy. Letošní rok přinesl i několik výročí velkých osobností hudby 20. století, jejichž tvorba je stále živá a inspirativní, tři z nich připomeneme samostatnými pořady, v nichž zazní jejich méně uváděné skladby. 21. 11. to bude Miloslav Kabeláč. V pořadu uvedeme jeho ranou Passacaglii TGM op. 3 (1937) premiérovanou před 80 lety a splníme skladatelovo tajné přání uvedením jeho volného symfonického diptychu Mysterium času op. 31 a Páté symfonie b moll Dramatické op. 41 pro soprán a velký orchestr. Elliott Carter bude 12. 12. představen mj. slavným Dvojkoncertem, který obdivoval Igor Stravinskij, z díla Oliviera Messiaena 19. 12. uvedeme jeho vůbec nejrozsáhlejší kompozici Des Canyons aux Étoiles (Z kaňonů ke hvězdám), kterou uvedeme v předvánočním čase na závěr poslechového semináře Studio N v zimním semestru 2018 celou.  

                                           


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.