Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N

Srdečně zveme na pořady Studia N v letním semestru, začínáme už 14. 2. autorským pořadem Jaroslava Šťastného. V letním semestru 2017-2018 navštíví Studio N čtyři skladatelé, Peter GrahamPetr BaklaProf. Jaroslav Rybář a Anders Flodin ze Švédska. Nebude chybět ani opera, muzikolog Dr. Dehner představí na videozáznamu inscenaci Ravelovy operní fantazie Dítě a kouzla v pojetí režiséra a choreografa Jiřího Kyliána, na kterou naváže pořad s méně známými vokálními cykly Witolda Lutosławského v překvapivých hudebních souvislostech. Hudbu, akcentující bezprostřední znění a „cestu do nitra zvuku“, uslyšíte ve třech pořadech, nejprve vzpomeneme skladatele a spoluiniciátora pařížské musique concrètePierra Henryho(1927-2017), jejíž podněty rozvíjeli i skladatelé v oblasti instrumentální a vokální hudby, jako Witold Szalonek (1927-2001) a Helmut Lachenmann (1935), ale i rocková scéna. S novou dánskou hudbou nás seznámí Jiří Slabihoudek, který ji poznal v době svého studijního pobytu. Zbývají už jen tři tradiční portréty pozoruhodných osobností: hobojisty, skladatele a dirigenta Heinze Holligera (1939), zazní jeho skladby Pneuma, Mobile pro hoboj a harfu a Siebengesang, které mu zajistily mezinárodní renomé i jako skladateli, Iannise Xenakise (1922-2001) a v závěrečném pořadu před prázdninami přislíbený portrét korejské autorky Unsuk Chin (1961), jejíž skladby vzbudily mimořádnou pozornost na loňském Biennale v Benátkách, zaměřené na hudbu Dálného Východu.


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.