Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N

ANOTACE PROGRAMU STUDIA_N NA ZIMNÍ SEMESTR 2019-2020


úÚodní pořad 2. 10. bude věnován vybraným aktualitám roku 2019 z různých oblastí: V ukázce mimo
jiné představíme letošní premiéru skladby Julie Wolfe Fire in Mouth v Newyorské filharmonii, premiéru
Ščedrinovy opery Lolita podle románu Vladimira Nabokova v Praze a nastudování opery Achnaton
Philipa Glasse v MET. Uslyšíte Capriccio Belgičana Fillipa Boesmanse, dozvíte se o nové nahrávce
skladby Terryho Rilleyho, poslechnete si nově objevenou nahrávku Cathy Berberian. V přehledu
hudebních výročí nebude chybět ani hádanka.


Letošní 63. Mezinárodní festival soudobé hudby v Benátkách konaný ve dnech od 27. 9. do 6. 10 při
58. Biennale výtvarného umění je předznamenán programovým mottem Zpět do Evropy. Programovou
dominantou festivalu bude provedení opery George Benjamina (1960) Written on Skin v Teatro
Goldoni. V pořadu nélvštívíte výstavy a uslyšíte ukázky skladeb z festivalových koncertů.


Hostem Studia_N bude 23. 10. skladatel, zpěvák a performer Petr Wajsar a jako loni i letos uvítáme
zajímavé hosty ze zahraničí, s nimiž se můžete osobně seznámit.. 13. 11. představí proslulé nizozemské nakladatelství nadace DONEMUS jeho ředitel Davo van Puersen.


Náhradou za původně plánovaný autorský pořad Alexandra Pilatova představíme pozoruhodné skladby raného  tvůrčího období Arvo Pärta, dokumentující vývoj jeho hudebního jazyka v partiturách a v nejnovějších nahrávkách.  Monodramatem Erwartung {Očekávání) Arnolda Schoenberga a jeho inscenačními realizacemi vás provede 6. 11. muzikolog Dr. Jan Dehner.


George Crumb (*24. 10. 1929) jehož originální, stylově těžko zařaditelná tvorba se výrazně odlišuje od
většiny proudů soudobé hudby, se ve svých skladbách zabývá transcendentálními až mystickými
otázkami po smyslu lidské existence a vesmíru a na první poslech upoutá svým dobrodružným
hledačstvím v oblasti mnohotvárných (a mnohovýznamových) vlastností zvuku v prostoru. 20. 11. si
připomeneme jeho životní jubileum, návštěvu Prahy v roce 1992 a jeho nezapomenutelné semináře.


Japonský skladatel Toshiro Mayuzumi (1929-1997) jako jeden z prvních dokázal umělecky
přesvědčivě spojit tradiční japonské hudební myšlení s technikami Nové hudby 50. Iet, které poznal ve
Spojených státech, kde se prosadil i jako úspěšný autor filmové hudby. Jeho skladby zazní 4. 12.


Jako každoročně, Studio N připomene výročí velkých a dosud inspirativních tvůrčích osobností hudby
20. století: 16. 10. vzpomeneme loňského výročí Leonarda Bernsteina {1918-1990} mimo jiné
videozáznamem jeho Druhé symfonie  "Věk úzkosti" v provedení Krystiana Zimermana u klavíru a
Newyorské filharmonie pod taktovkou autora, 27. 11. to bude vynikající český skladatel Jaroslav
Doubrava
(1909-1960) jehož dílo s odstupem času náleží k tomu nejlepšímu, co v minulém století
v české hudbě vzniklo, a 11. 12. známá polská skladatelka (a houslistka) Gražyna Bacewicz (1909-
1969), jejíž rozsáhlá tvorba v současnosti prožívá velkou renesanci.


Na závěr poslechového semináře v zimním semestru uvedeme 18. 12. sedmidílný projekt sedmi
skladatelů, kteří našli ve Spojených státech ve válečné době přátelský azyl, o kterém jsme se zmínili
v pořadu o skladbě Mauricia Kagela Der Turm zu Babel (Babylonská věž) v letním semestru. Arnold
Schoenberg, Nathanie/ Si/k ret, Alexandre Tansman, Darius Milhaud, Mario Castelnuovo-Tedesco,
Ernst Toch
a Igor Stravinskij vytvořili kantátu pro speakera, smíšený sbor a orchestr na biblické texty
Genesis Suite 1945, jejíž kompletní novou nahrávku z roku 2002 se nám podařilo získat.


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.