Katedra, která vás nabije!

Katedra bicích nástrojů na HAMU v Praze byla založena v roce 2000. Otevřením katedry se vytvořila možnost ustanovit částečně odlišné priority například od Brněnské JAMU a tedy zavést unikátní program studia bicích nástrojů, kde je kladen velký důraz na multipercussion. Tím se studium na AMU v tomto směru zařadilo do Evropské špičky.

Výuka věnuje značný prostor marimbě, vibrafonu a vůbec melodickým nástrojům.

Vzhledem k velmi široké škále bicích nástrojů a rozdílných nároků na jednotlivé techniky podle způsobu uplatnění je nutný značný stupeň specializae pro dosažení špičkové kvality. Katedra proto umožňuje individuální zaměření jednotlivých studentů.

Cílem výuky je vychovat Sólisty a komorní hráče, což je stejné jako u ostatních nástrojů. V praxi to znamená, že absolventi budou schopni sólových recitalů, učinkovat v komorních souborech složených z bicích nástrojů od dua k sextetu a spolupracovat s komorními soubory nejvyšších kvalit (Agon, Dama-Dama, Mondschein) a samozřejmě i se soubory, které na půdě AMU vzniknou.
Zároveň je cílem vychovat Sólisty v symfonických orchestrech a to jak v oboru multipercussion, tak i vynikající tympánisty nebo hráče na melodické bicí nástroje.


.