Katedra, která vás nabije!

Katedra bicích nástrojů na HAMU v Praze byla založena v roce 2000. Z počátku se jednalo o pokus zavést unikátní program zaměřený především na multipercussion. V současné době mají studenti možnost vybrat si ze široké palety uplatnění bicích nástrojů segment, který je nejbližší jejich duši a představě dalšího profesionálního uplatnění a věnovat se mu více než ostatním podoborům. Mezi tato zaměření patří například sólová marimba, vibrafon klasický i jazzový, komorní hudba, hra v orchestru ale také etnická hudba, kreativní multioborové propojení nebo i pedagogické směřování. Katedra spolupracuje s řadou externích odborníků specializovaných na uvedené směry. Poptávka studentů nezřídka vede i k rozšiřování studijního plánu a angažmá nových vyučujících.  

Aktivně spolupracujeme s ostatními katedrami HAMU i fakultami AMU, jakož i s katedrou bicích nástrojů na JAMU v Brně. Pravidelně organizujeme workshopy a semináře se zahraničními pedagogy a interprety. Častým hostem je například proslulý marimbista prof. Ludwig Albert. Naši studenti také mohou využít možnost zahraničního studia v rámci projektu Erasmus.