Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Bicí nástroje 

  1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně
    15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
  2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

 

1. Malý buben:
Povinná skladba: Bent Lylloff - Århus Etude No. 9 
Volitelná skladba: D. Agostini: March-Goulé 1,2,3 (sešit č.5) pro malý buben (jedna z nich) nebo jiná koncertní skladba či etuda obdobného charakteru a stupně obtížnosti. Vhodnost výběru skladby posoudí zkušební komise.

2. Tympány:
Franz Krüger: Etuda č. 45
Naladění komisí určeného akordu (nebo jednotlivých tónů)

3. Melodické bicí nástroje:
Povinná skladba: Stanislav Hojný: Sarabanda (vibrafon)

Marimba nebo vibrafon (marimba preferována):

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami. Vhodnost výběru skladby posoudí zkušební komise.

Akira Miyoshi: Conversation
Minoru Miki: Time for marimba
Matthias Schmitt: Ghanaia
Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo (jeden z nich)
Josep Soler: I com el cant del rossiynol….
Kristina Moszumańska-Nazar: 3 koncertní etudy (jednu z nich)
Mark Glenworth: Blues for Gilbert

4. Sestava ("multipercussion set-up"):

Jedna skladba z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. Vhodnost výběru skladby posoudí zkušební komise.

William Kraft: French suite
Mitchell Peters: Rondo (for 4 tomtoms)
Jacques Delecluse: 5 pieces breves
David Mancini: Latin Journey

5. Sólová improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (1–2 minuty)
Společná improvizace s jedním ze zkoušejících. (1–2 minuty)

6. Hra z listu a krátká zkouška ke zjištění rytmického cítění a paměti

7. Krátký pohovor, ve kterém uchazeč představí sebe a své představy o studiu.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení za výrazný talent, smysl pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, ovládání techniky hry.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor bicí nástroje s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.