Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Bicí nástroje

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Bicí nástroje

Program přijímací zkoušky. Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1. Sestava ("multipercission set-up")

Jedna skladba pro  z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

I. Xenakis: Rebonds
I. Loudová: Ztracený Orfeus


2. Marimba, vibrafon

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

S. Havelka: … se zvučnými činely (výběr)
E. Kopetzky: Kaskáda pro sólovou marimbu


3. Tympány

E. Carter: Recitative and Improvisation pro sólové tympány

nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený program s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 



.