Studenti programu "BICÍ NÁSTROJE"

Bakalářský

Milan Dotlačil 1. ročník

Jakub Hřebíček 2. ročník

Vojtěch Vencl 2. ročník

Ostatní programy

BICÍ NÁSTROJE

Bakalářský

BICÍ NÁSTROJE

Navazující magisterský

BICÍ NÁSTROJE

Navazující magisterský