Bicí nástroje

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je prohloubení techniky hry na bicí nástroje, vybudování sólového, komorního i orchestrálního repertoáru, seznámení s novými principy soudobé hudby, praktická zkušenost s koncertní činností včetně vlastní dramaturgie, pedagogická průprava.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen interpretovat hudební díla sólově i v ansámblu. Je obeznámen se zákonitostmi historické i současné hudby a tvůrčím způsobem je rozvíjí. Je připraven k práci ve špičkových symfonických orchestrech. Je připraven k pedagogické práci v oboru.


Garant

doc. Daniel MIKOLÁŠEK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: daniel.mikolasek@hamu.cz
Web: http://michal.hromek.net/?page_id=138

Pracoviště: Katedra bicích nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem / telefonicky.
Detail osoby
FOTO doc. Daniel MIKOLÁŠEK


.