Bicí nástroje

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí techniky hry na bicí nástroje, vybudování sólového a komorního repertoáru, praktická zkušenost s koncertní činností včetně vlastní dramaturgie, průprava pro pedagogickou činnost. Možnost hlubšího zaměření (specializace) na některý ze specifických podoborů bicích nástrojů -marimba, vibrafon, multipercussion, tympány apod..

Profil absolventa

Studenti a absolventi tohoto programu působí v předních českých hudebních tělesech symfonických, operních i komorních, podílejí se na hudebních i mezioborových projektech jako sólisté a členové komorních uskupení. Pedagogicky působí na základní, středoškolské i vysokoškolské úrovni.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru bicí nástroje

Program přijímací zkoušky. Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1. Sestava ("multipercission set-up")
Jedna skladba pro z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
I. Xenakis: Rebonds
I. Loudová: Ztracený Orfeus

2. Marimba, vibrafon
Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
S. Havelka: … se zvučnými činely (výběr)
E. Kopetzky: Kaskáda pro sólovou marimbu

3. Tympány
E. Carter: Recitative and Improvisation pro sólové tympány
nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Daniel MIKOLÁŠEK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: daniel.mikolasek@hamu.cz
Web: http://michal.hromek.net/?page_id=138

Pracoviště: Katedra bicích nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem / telefonicky.
Detail osoby
FOTO doc. Daniel MIKOLÁŠEK