DVOUPLÁTKOVÉ SETKÁNÍ – KURZ NOVÝCH METODICKO-DIDAKTICKÝCH METOD

V rámci spolupráce Českého spolku dvouplátkových nástrojů a HAMU se v sobotu 23.9.2023 se uskuteční 1. setkání učitelů ZUŠ v oboru hoboj a fagot s názvem Dvouplátkové setkání – kurz nových metodicko-didaktických metod. Druhý kurz je naplánovaný na 11. 11. 2023. Celodenní setkání učitelů pořádá HAMU v Praze a lektory jsou Jana Brožková, Kamila Moťková, Jan Hudeček, Tomáš Františ, Ondřej Roskovec, Lukáš Kořínek, Vladislava Borovka a další. Program je plný přednášek, workshopů, výuky žáků obou oborů a je připraven také seminář o výrobě strojků.

18. září 2023