Studuj hru na dechové nástroje na HAMU!

Studium na dechové katedře je děleno ve všech oborech do trojstupňového modelu: tříleté bakalářské studium, navazující dvouleté magisterské studium, navazující tříleté doktorské studium, s tím, že zákonná norma počítá ve všech třech stupních jednoroční prolongace. Vedle studia v českém jazyce může katedra poskytnout i výuku hlavních oborů v angličtině.
V rámci výuky je počítáno s výrazným zapojením všech studentů do koncertních aktivit školy v rámci komorních souborů, orchestrů i sólových výstupů.
Dechová katedra HAMU rozvíjí velmi čilou spolupráci v součinnosti s význačnými evropskými i zámořskými školami a centry v rámci výměny studentských a pedagogických mobilit. 

"Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky." - F. Nietzsche

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

PhDr. Slávka FIŠEROVÁ, Ph.D.

referentka katedry Detail osoby
Foto

prof. Vlastimil MAREŠ

vedoucí katedry Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: Ve výukových týdnech akademického roku každé úterý a čtvrtek odpoledne Detail osoby
Foto

prof. Mgr. Radomír PIVODA

tajemník katedry Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto