Studuj hru na dechové nástroje na HAMU!

Studium na dechové katedře je děleno ve všech oborech do trojstupňového modelu: tříleté bakalářské studium, navazující dvouleté magisterské studium, navazující tříleté doktorské studium, s tím, že zákonná norma počítá ve všech třech stupních jednoroční prolongace. Vedle studia v českém jazyce může katedra poskytnout i výuku hlavních oborů v angličtině.
V rámci výuky je počítáno s výrazným zapojením všech studentů do koncertních aktivit školy v rámci komorních souborů, orchestrů i sólových výstupů.
Dechová katedra HAMU rozvíjí velmi čilou spolupráci v součinnosti s význačnými evropskými i zámořskými školami a centry v rámci výměny studentských a pedagogických mobilit. 

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


"Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky."
F. Nietzsche

Kontakt

Mgr. Gabriela Kotrčová

referentka katedry

E-mail: gabriela.kotrcova@hamu.cz
Telefon: 234 244 117
Detail osoby
Bez obrázku

prof. Vladimír Rejlek

vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Telefon: 234 244 141, ['603217772']

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK

prof. Mgr. Radomír Pivoda

tajemník katedry

E-mail: radomir.pivoda@hamu.cz
Telefon: 234 244 141
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Radomír PIVODA.