Studenti programu "DECHOVÉ NÁSTROJE - LESNÍ ROH"

Bakalářský

Alois Stavárek 1. ročník

Jan Vobořil 1. ročník

Zdeněk Bělohradský 2. ročník

Viktor Řehořovský 2. ročník

Ostatní programy

HOBOJ

Bakalářský

KLARINET

Bakalářský

LESNÍ ROH

Bakalářský

POZOUN

Bakalářský

TRUBKA

Bakalářský

DECHOVÉ NÁSTROJE - FAGOT

Navazující magisterský

DECHOVÉ NÁSTROJE - FLÉTNA

Navazující magisterský

DECHOVÉ NÁSTROJE - HOBOJ

Navazující magisterský

DECHOVÉ NÁSTROJE - KLARINET

Navazující magisterský

DECHOVÉ NÁSTROJE - LESNÍ ROH

Navazující magisterský

FLÉTNA

Navazující magisterský

KLARINET

Navazující magisterský

POZOUN

Navazující magisterský

TRUBKA

Navazující magisterský