Studijní programy

Studium na dechové katedře je děleno ve všech oborech do trojstupňového modelu: tříleté bakalářské studium, navazující dvouleté magisterské studium, navazující tříleté doktorské studium, s tím, že zákonná norma počítá ve všech třech stupních jednoroční prolongace. Vedle studia v českém jazyce může katedra poskytnout i výuku hlavních oborů v angličtině.


Studijní obory - dobíhající akreditace.