Lesní roh

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hra na lesní roh je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení literatury lesního rohu instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.
Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Profil absolventa

Absolvent se uplatňuje v oblasti orchestrální hry, komorní hry, sólistické činnosti, může pedagogicky působit na středoškolském a vysokoškolském stupni. Vykazuje komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.


Garant

prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: www.volny.cz/rejlek
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK


.