Flétna

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hra na flétnu je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení flétnové literatury instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti..
Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Profil absolventa

Absolvent musí vykazovat komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Musí být dostatečně připraven na všechny formy pedagogické práce v rámci středoškolského i vysokoškolského stupně. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Obecné informace o přijímacím řízení


Garant

prof. Vladimír REJLEK

Profesor Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě emailem Detail osoby
Foto