Lesní roh

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hra na lesní roh je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení literatury lesního rohu instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.
Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Profil absolventa

Absolvent se uplatňuje v oblasti orchestrální hry, komorní hry, sólistické činnosti, může pedagogicky působit na středoškolském a vysokoškolském stupni. Vykazuje komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Garant

prof. Vladimír REJLEK

Profesor Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě emailem Detail osoby
Foto