Závěrečné dirigentské kurzy


Závěrečné kurzy letošního akademického roku se konaly 26. května 2021 v Domě kultury v Teplicích.

Severočeská filharmonie Teplice a katedra dirigování HAMU spolupracovali v závěru akademického roku 2020/2021 i přes koronavirovou pandemii velmi intenzivně. Akademie múzických umění v Praze a Severočeská filharmonie Teplice jsou partnery již několik let a tvoří společně dirigentské kurzy, které pořádá doc. Tomáš Koutník, jenž má s teplickou filharmonií dlouholeté zkušenosti nejen jako šéfdirigent, ale také jako ředitel orchestru. Díky tomu bylo možné navázat přátelskou spolupráci, která je přínosná pro obě strany. Orchestr dostává tipy na nové dirigentské tváře a katedra dirigování má možnost, díky podpoře školy, přinášet svým studentům živou zkušenost s orchestrem, která nelze ničím jiným nahradit.
 

Beethoven, Brahms, Dvořák

A díla řady dalších autorů, která byla vybrána na tento dirigentský kurz, zazněla pod taktovkami téměř všech studentů katedry dirigování Akademie múzických umění v Praze. I tentokrát se jednalo o dopolední a odpolední frekvenci. Dopolední část zahájila Alena Jelínková (4. ročník) s Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Vystřídal jí Jan Míchal (1. ročník), který se představil s předehrou Leonora III. L. Van Beethovena. Po polední přestávce zazněla 1. věta ze Symfonie č. 1 g - moll Petra Iljiče Čajkovského, s kouzelným podtitulem ,,Zimní sny’’ v provedení dirigenta Tomáše Stančeka (4. ročník). Dopolední frekvenci zakončil Jan Mára (2. ročník) s 1. větou z Nedokončené symfonie F. Schuberta.

Velkou výhodou pro všechny zúčastněné byl dostatek času. Každý student měl tentokrát k dispozici téměř 60 minut, díky čemuž bylo možné celou skladbu nejen přehrát, ale především na ní také pracovat. Úkolem většiny účastníků byly komplikovanější skladby, pro které je dostatek času na práci nezbytný. Počet studentů na těchto kurzech také vyhověl lepším časovým možnostem.  

Odpolední frekvenci zahájila Jana Cecilie Mimrová (5. ročník) se 4. větou z Brahmsovy 1. Symfonie c - moll, na kterou navázal Jan Míchal, jenž pracoval na 2. větě ze Symfonie C dur G. Bizeta. Pokračoval Tomáš Stanček, jehož úkolem byly Musorgského Kartinky a Jan Mára, který provedl Nedokončenou symfonii F. Schuberta. Závěrečná část patřila oběma dirigentkám - Jana Cecilie Mimrová pokračovala v práci na 4. větě Brahmsovy 1. Symfonie, zároveň také měla prostor pro 1. větu této symfonie. Odpolední frekvenci zakončila Alena Jelínková, jejíž úkolem byla 3. a 4. věta Dvořákovy 9. Symfonie ,,Z Nového světa’’. 

Budoucí  vývoj

Pro studenty katedry dirigování jsou kurzy tohoto typu velmi důležité. Nejde pouze o to naučit se ukazovat správné doby ve správný čas, ovšem záleží právě na možnosti vyzkoušet si komunikaci s tělesem, dokázat reagovat na odezvu orchestru a umět projevit svou představu, kterou je nejlepší ukázat a případně vysvětlit. V těchto momentech záleží na schopnostech studenta, který se musí vyjadřovat srozumitelně, jasně a stručně. To vše si na kurzech uchazeči zkouší a pedagogem Tomášem Koutníkem jsou případně usměrňováni. 

V minulém roce se podařilo díky nabídce Severočeské filharmonie uspořádat dva krásné koncerty v Zahradním domě v Teplicích, které velmi ocenili posluchači a samozřejmě také studenti, jenž měli možnost v rámci těchto dvou koncertů prezentovat jedno dílo, které si vybrali, nebo jim bylo přiděleno. Věřím, že se podaří v další sezóně zmíněné koncerty opět zařadit, respektive navázat pravidelnou spolupráci i pro koncertní aktivity. Absolvent oboru dirigování bohužel v dnešní době nemá možnost navtěvovat konkurzy, neboť se žádné již nekonají. Proto je pro každého studenta velkou pomocí, pokud může v rámci své osobní prezentace využít také koncertní zkušenosti s profesionálními tělesy. Kromě toho je práce zaměřena na konkrétní cíl a odměnou všem účastníkům i hráčům je pak radostný potlesk posluchačů  stejně jako nadšené ohlasy, jak tomu bylo v případě zmíněných loňských koncertů. 

Katedra dirigování Akademie múzických umění v Praze připravuje své studenty kvalitně, s cílem dokázat samostatně nastudovat a provést např. abonentní koncert či pracovat jako dirigent v opeře. V budoucnu proto bude přínosné, aby pořadaté zaměřili své zájmy také na mladé české dirigentské osobnosti, nikoliv pouze zahraniční. Závěrem je třeba vyjádřit upřímné poděkování doc. Tomáši Koutníkovi, tvůrci tohoto projektu a prof. Ivanu Klánskému, který finančně podporuje způsob výuky, který počítá s praktickými příležitostmi.

Jana Cecilie Mimrová
Katedra dirigování

Praha, 14. června 2021   

 

foto: Jana Cecilie Mimrová            

29. červen 2021

.