Katedra dirigování se zabývá uměleckou výchovou dirigentů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti vážné hudby. Věnuje se výuce dirigentské techniky, interpretace a celkového chápání hudby od chorálu až po současnost.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


„Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře.“
Hans Von Bülow

Naděžda Václavíková

referentka katedry

E-mail: nadezda.vaclavikova@hamu.cz
Telefon: 234 244 139
Detail osoby
Bez obrázku

doc. MgA. Tomáš Koutník

vedoucí katedry

E-mail: tomas.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Tomáš KOUTNÍK

prof. Mgr. Jaroslav Šaroun

tajemník katedry

E-mail: jaroslav.saroun@hamu.cz
Telefon: 234 244 139
Detail osoby
Bez obrázku.