Studuj dirigování na HAMU!

Katedra dirigování se zabývá uměleckou výchovou dirigentů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti vážné hudby. Věnuje se výuce dirigentské techniky, interpretace a celkového chápání hudby od chorálu až po současnost.

„Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře.“ - Hans Von Bülow

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

PhDr. Slávka FIŠEROVÁ, Ph.D.

referentka katedry Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Tomáš KOUTNÍK

vedoucí katedry Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: podle předběžné dohody Detail osoby
Foto