Studenti programu "DIRIGOVÁNÍ"

Bakalářský

Zdeněk Červinka 3. ročník

Igor Karpilovskij 3. ročník

Jan Sedláček 3. ročník

Ostatní programy

DIRIGOVÁNÍ

Bakalářský

DIRIGOVÁNÍ

Navazující magisterský

DIRIGOVÁNÍ

Navazující magisterský