Studenti programu "DIRIGOVÁNÍ"

Bakalářský

Michael Housa 1. ročník

Matouš Hasoň 2. ročník

Ostatní programy

DIRIGOVÁNÍ

Bakalářský

DIRIGOVÁNÍ

Navazující magisterský

DIRIGOVÁNÍ

Navazující magisterský