Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty (2. díl)

Vážná a populární hudba – soupeři, nebo partneři? Hudební byznys. Média.

Dne 20. 4. 2021 se uskutečnil první ze šesti diskuzních klubů z cyklu Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. Přinesl zajímavé názory na podobu a významu fenoménu „vážná hudba“ a stal se se tak vhodným odrazovým můstkem k besedám následujícím.

Jak název druhé z nich – Vážná a populární hudba – soupeři, nebo partneři? Hudební byznys. Média – napovídá, hovořit se bude na třaskavé téma, jímž je vztah dvou pólů hudebního života a aktérů v nich působících.

Diskuze se účastní Igor Františák– koncertní hráč na klarinet, hudební manažer a organizátor, pedagog na Fakultě umění Ostravské univerzity, Lukáš Hurník– hudební skladatel, šéfredaktor stanice Český rozhlas D-Dur a Jazz, Vít Kouřil– odborník na mediální, sociální a průmyslové aspekty hudebního sektoru, pedagog KHP HF JAMU, Jakub Nový – Česká obec hudební a Otakar Svoboda– hudební manažer a publicista, ředitel Filharmonie České Budějovice.

Moderátor: PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE

Oponent: prof. PhDr. Jiří Štilec, Ph.D. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU Praha

Link na záznam z 20. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=JSwxtGQFYBc

Link na live stream 27. 4. 2021 od 17.00: https://youtu.be/7eaQIKS8g48

Producent: Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická

Koproducent: Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha

Partneři projektu: Internetový portál o hudbě KlasikaPlus.cz, Český rozhlas D-dur, Katedra hudební produkce JAMU v Brně, Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a SoundCzech, Hudební rozhledy, Sdružení umělců klasiky, Asociace symfonický orchestrů a pěveckých sborů, Sdružení autorů a interpretů (SAI) a Česká obec hudební (ČOH)

27. duben 2021

.