Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty (3. díl)

III. Pořádání hudebních produkcí. Pořadatel a návštěvník.

Cyklus Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. pokračuje již třetí besedou, jíž se účastní další zajímavé osobnosti:
Roman Janků – ředitel a dramaturg agentury Klasika Viva
Alena Kunertová – zakladatelka a jednatelka agentury Nachtigall Artists Management
Vítězslav Mikeš – dramaturg Filharmonie Brno
Ing. Radim Bačuvčík, Ph.D. – odborný asistent Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Lukáš Průdek – ředitel Jihočeského divadla

Moderátor: PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE
Oponent: prof. PhDr. Jiří Štilec, Ph.D. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU Praha

Stream diskuse proběhne na facebookovém profilu Katedry arts managementu Podnikohospodářské
fakulty VŠE 4. 5. 2021 v 17.00 hodin a bude sdílena partnerskými fb profily:
https://www.facebook.com/artsmanagement.vse/live/

Producent:
Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická

Koproducent:
Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha

Záznam z 20. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=JSwxtGQFYBc
Záznam z 27. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=7eaQIKS8g48

Partneři projektu: Internetový portál o hudbě KlasikaPlus.cz, Český rozhlas D-durKatedra hudební produkce JAMU v Brně, IDU – Institut umění a Divadelní ústav a SoundCzech, Hudební rozhledy, Sdružení umělců klasiky, Asociace symfonický orchestrů a pěveckých sborů, SAI – Sdružení autorů a interpretů, Česká obec hudební

4. květen 2021

.