Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty (4. díl)

V. Hudba a umělec

Cyklus Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. pokračuje již čtvrtou besedou, jíž se účastní další zajímavé osobnosti:

Václav Luks – dirigent a manažer, zakladatel souboru Collegium 1704
Mgr. Radim Dolanský – ředitel Pražského filharmonického sboru
PhDr. Ingeborg Radok Žádná – rektorka AMU Praha
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry hudební produkce JAMU
Radek Baborák – koncertní hráč na lesní roh a dirigent, reprezentant SoundCzech.cz

Moderátor: PhDr. Ilja Šmíd – hudební manažer, pedagog Katedry arts managementu PHF VŠE
Oponent: prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. – hudební producent, vedoucí katedry hudební produkce HAMU Praha

Stream diskuse proběhne na facebookovém profilu Katedry arts managementu Podnikohospodářské fakulty VŠE 11. 5. 2021 v 17.00 hodin a bude sdílen partnerskými fb stránkami.
https://www.facebook.com/artsmanagement.vse/live/

Záznam z 20. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=JSwxtGQFYBc
Záznam z 27. 4. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=7eaQIKS8g48
Záznam z 4. 5. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=qmQU0JGynEk

Producent:
Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická

Koproducent:
Katedra hudební produkce Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha

Partneři projektu: Internetový portál o hudbě KlasikaPlus.cz, Český rozhlas D-dur, Katedra hudební produkce JAMU v Brně, IDU – Institut umění a Divadelní ústav a SoundCzech, Hudební rozhledy
Sdružení umělců klasiky, Asociace symfonický orchestrů a pěveckých sborů, SAI – Sdružení autorů a interpretů, Česká obec hudební

11. květen 2021

.