hýbeme hudbou

Myšlenka založit na HAMU obor Hudební produkce (později Hudební management, nyní opět Hudební produkce) vznikla v roce 1988. Důvod vzniku oboru byl dán proměňujícími se společenskými a politicko-kulturními podmínkami. Nároky rychle se rozvíjejícho showbusinessu, proměna hudebního života a průmyslu vyvolaly potřebu vzdělaných praktiků, schopných organizátorů, a propagátorů klasické hudby. Obor, jehož první běh byl zahájen v roce 1989, je jedním z nejrychleji se proměňujících ve struktuře fakulty, reaguje na vývoj v oblasti hudby, skutečnost, existenci nových médií, nových způsobů propagace a šíření hudby, roli internetu a sociálních sítí. Budoucí manažeři se dnes musí velmi dobře orientovat nejen v oblasti klasické hudby, ale i v oblasti hudby non-artificiální, a to jak v sektoru neziskovém tak i v oblasti soukromého podnikání.

Od začátku studia jsou studenti propojováni s praxí při organizaci školních či mimoškoních projektů a akcí. Mohou využít programů na podporu studia či kratších stáží v zahraničí. Jádrem oboru je výuka hudební produkce, dopněná o problematiku autorského a obchodního práva a základů ekonomiky. Studium je doplněno jazyky, důraz je kladen na profesní angličtinu. Studijní plány dále zahrnují komunikační dovednosti, etiku, psychologii a sociologii a řadu dalších předmětů.

Absolventi se uplatňují ve funkcích intendantů orchestrů, festivalů, manažerů, dramaturgů a v dalších pozicích v médiích, nakladatelstvích a kulturních institucích včetně státní správy. 

Historie katedry

2017

Osobnosti katedry

Od roku 1989 na katedře působili a působí interní a externí pedagogové - vedoucí oboru prof. Jiří Štilec, PhDr. Ingeborg Radok Žádná, ing. Roman Bělor, prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prof. Jaromír Havlík, doc. Otomar Kvěch, doc. Petr Daněk, Aleš Opekar a další

2017

Absolventi

Od roku 1989 obor vystudovalo cca 80 absolventů - např. Marek Vrabec (Dvořákova Praha, Struny podzimu), Martin Cikánek (zakl. projektu Metropolitan Opera Live in HD v ČR), Eva Kesslová (orchestr Berg), Veronika Hyksová (Collegium 1704), Libor Kasík (UFFO Trutnov), Iva Nevoralová (PKF), Martina Straková (agentura Camerata), Katarína Fišerová (Pražské jaro), Marie Kroužková (FOK), Anna Kučerová (Česká filharmonie) a další

2014


Obor se vrací k původnímu názvu hudební produkce

2013

sympozium

Od r. 2013 se katedra podílí na organizaci sympozia Umění/Hudba/Management ve spolupráci s JAMU v Brně a VŠMU v Bratislavě

1989


Od r. 1989 se obor průběžně inovuje dle vývoje v oblasti hudebního průmyslu a na základě požadavků praxe

1989

Založení katedry

první běh studia hudební produkce (později hudebního managementu) na HAMU, nejprve experimentálně jako obor pětiletý, posléze čtyřletý a nyní standardně pětiletý (3leté bakalářské, 2leté magisterské) s možností doktorského studia