Interní a externí pedagogové katedry a pedagogové ostatních kateder, kteří vyučují předměty určené pro studenty Katedry hudební produkce.


.