Moderní management klasické hudby

Kde jinde najdete tak silnou koncentraci skvělých hudebníků a skladatelů a lepší zázemí pro praxi a uplatnění manažera než na HAMU?

V jednom ze svých rozhovorů prohlásil dirigent Libor Pešek, že za své velké úspěchy doma i ve světě vděčí anglická hudba nejen svým umělcům, ale hlavně kvalitním a dynamickým manažerům, kteří dovedou obhajovat a účinně prosazovat v současném postmoderním světě oblast klasických hodnot a obstojí v konkurenci s dalšími segmenty zábavního průmyslu. Takové manažery chce s perspektivou domácího i celosvětového vývoje pro další desetiletí vychovávat katedra hudební produkce na pražské fakultě HAMU.

"Být schopen řídit sebe sama je prvním předpokladem pro organizaci ostatních." - anonym

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Stanislava ADAMCOVÁ

referentka katedry Telefon: 234 244 143 Detail osoby
Foto

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

vedoucí katedry Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Detail osoby
Foto