Okruhy ke státním závěrečným zkouškám z hudební produkce

 

/ Otázky jsou společné pro bakalářský a navazující magisterský stupeň, liší se při posuzování obou stupňů hloubkou zpracování a teoretického záběru /

 

 

1) Charakteristika hudebního managementu jako oboru, specifika a hlavní úkoly

2) Soukromý, veřejný a občanský sektor v oblasti hudby a managementu

3) Rozhlasové vysílání v ČR, historie, současnost a zákonné předlohy

4) Televizní vysílání v ČR, historie, současnost a zákonné předlohy

5) Hudební /fonografický, nahrávací/ průmysl v ČR, vývoj a současný stav

6) Světový hudební průmysl, historie a současné tendence

7) Světové orchestry a operní domy

8) Hudební nakladatelství v ČR, vývoj a současný stav

9) Agentáž, typy agentur, ČR i zahraničí

10) Internet a hudba

11) Marketing jako základní nástroj ovlivňování hudebního trhu

12) Hudební festival jako fenomén hudebního života, nejdůležitější zahraniční festivaly

13) Distribuce hudebního díla, tradiční a nové formy, úloha sociálních sítí, digitalizace a revoluce 4.0

14) Podnikatelský záměr a plán v oblasti klasické hudby