Naši studenti

HUDEBNÍ PRODUKCE

bakalářský Počet studentů: 5

HUDEBNÍ PRODUKCE

bakalářský Počet studentů: 8

HUDEBNÍ PRODUKCE

navazující magisterský Počet studentů: 8

HUDEBNÍ PRODUKCE

doktorský Počet studentů: 4

HUDEBNÍ PRODUKCE

doktorský Počet studentů: 1