Studenti programu "HUDEBNÍ PRODUKCE"

Doktorský

Petra Soukupová 3. ročník

Barbora Vait 3. ročník

Eva Zavřelová 3. ročník

Ostatní programy

HUDEBNÍ PRODUKCE

Bakalářský

HUDEBNÍ PRODUKCE

Bakalářský

HUDEBNÍ PRODUKCE

Navazující magisterský

HUDEBNÍ PRODUKCE

Doktorský