Špičkový studijní obor

Obor Hudební produkce připravuje studenty na různé typy managementu a organizace v oblasti hudebního průmyslu v komerční a neziskové sféře. Studijní plány jsou založeny na základních hudebníh znalostech. Absolvent oboru má široké uplatnění v kulturních institucích, médiích, nakladatelstvích, agenturách a státní správě.

Studenti mají možnost v rámci studia získat praxi při organizaci fakultních i mimoškolních akcí, získávají již během studia dobré kontakty s profesní sférou.

Díky přímému kontaktu s řadou skvělých umělců mezi pedagogy a přítomnosti mladých hudebníků - studentů, má student hudební produkce ojedinělou příležitost v praxi si ověřit nabyté znalosti.

Hudební produkci lze studovat standardně v pětiletém studiu (3 roky bakalářský stupeň, 2 roky magisterský stupeň) s možností doktorského studia.

Studijní obory - dobíhající akreditace