Hudební produkce

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Navazující magisterské studium věnuje pozornost specializovaným oblastem zejména hudebního průmyslu, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva. Pozornost se v magisterském stupni věnuje i otázkám podnikatelského přístupu v oblasti kultury a dalším problémům, které předpokládají samostatný přístup.

Profil absolventa

Absolventi magisterského oboru hudební management působí jako intendanti operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.


.