VILÉM VEVERKA - ZÁKLADY MANAGEMENTU PRO INSTRUMENTALISTY


Malostranské náměstí 13, Praha 1 (učebna 2017)
24.11.2022 15:20-19:00


Základy managementu pro instrumentalisty je volitelný předmět pro studenty bakalářského studia instrumentálních oborů. Poskytuje přehled o situaci v hudebním životě a provozu. Seznamuje s tím, jakým způsobem lze získávat potřebné finanční prostředky pro vlastní projekty a ukazuje, jakým způsobem mají možnost výkonní umělci získávat finance od kolektivních správců, nadací a soukromých zdrojů. Studenti se mohou naučit řadu praktických a potřebných aktivit – sestavení rozpočtu, podání grantové žádosti a její správné vyplnění, příprava fundraisingu, příprava základní informace o koncertu, nahrávce nebo festivalu.
--
V rámci dalšího přednáškového bloku, který se uskuteční 24. 11. od 15:20 (učebna 2017) vystoupí hobojista a producent VILÉM VEVERKA, který představí následující témata: produkční minimum – management, organizace, self- management a marketing, příprava, realizace a organizace vlastního projektu, sestavení jednoduchého rozpočtu, záměr a jeho formulace, propagace.
 

21. listopadu 2022