OD 15. BŘEZNA JE MOŽNÉ PODÁVAT PŘIHLÁŠKY NA UNIKÁTNÍ SPECIALIZACI HUDEBNĚ-VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Nová specializace připravuje redaktory hudebních vydavatelství a další odborníky pro realizaci notového zápisu v souladu s potřebami hudební praxe. Vysoká jazyková kompetence pak umožňuje absolventům uplatnění i za hranicemi ČR.

Uvedená specializace je magisterského stupně a hlásit se do ní mohou absolventi bakalářských hudebně pedagogických, uměleckých i muzikologických studií vysokých škol i univerzit.

Součástí této specializace je úzké sepětí s praxí, které je zajišťováno po celou dobu studia činnostmi v rámci studentského vydavatelství a spoluprací studentů s komerčními vydavatelstvími doma i v zahraničí. Obsahem vzdělávání jsou nejen teoretické předměty zabývající se technologií notového zápisu a jeho strategiemi, ale i pohled ekonomického zhodnocení vytvořených titulů (marketing, fundraising). Z oblasti legislativy celý systém doplňují přednášky z autorského práva.    

V rámci přijímacího řízení uchazeč představí ve vlastním mluvním projevu svůj projekt magisterské práce. Jeho samostatné vystoupení trvá cca 10 – 15 minut. Témata magisterských prací se mohou týkat dvou oblastí:
a) vydání hudebního díla včetně heuristické práce s ním spojené nebo
b) analýzy edičních principů konkrétního vydavatelství s výstupem vydání konkrétního hudebního díla.

Odpovídá pak na dotazy přijímací komise, které zjišťují míru informovanosti uchazeče o stavu bádání v dané oblasti, základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických.

Přihlášky lze posílat od 15. března do 15. dubna 2021.

Bližší informace k přijímacímu řízení ZDE

Další informace podá emailem vedoucí katedry Prof. Jiří Bezděk – jiri.bezdek@hamu.cz

Článek o Hudebně vydavatelské činnosti si můžete přečíst ZDE

12. března 2021