INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Doktorské studium oboru Hudební teorie je určeno především absolventům magisterského studia oboru Hudební teorie, dále pak zájemcům ze řad absolventů magisterského studia oborů studijního programu Hudebního umění, pokud projeví hluboký zájem o samostatnou vědeckou práci a vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky, a popř. též absolventům hudebně vědeckých a hudebně pedagogických oborů univerzit, pokud prokáží dostatečně fundovaný vztah k hudební praxi kompoziční nebo interpretační a rovněž vyhoví nárokům přijímací zkoušky.

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt zamýšlené disertační práce, který posuzuje oborová rada. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu.
 

Součástí přijímací zkoušky je prověrka:

a) orientace v metodologické problematice současné muzikologie

b) znalostí z teorie a dějin hudby

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

d) znalostí z jednoho světového jazyka na úrovni B2

Charakteristika oboru

Vzhledem k tomu, že k tradicím hudební teorie jako muzikologické discipliny, zaměřené na základní výzkum struktury hudby, patří i praktická orientace a úzký vztah k problematice hudební skladby a interpretace, je ideálním místem pro její pěstování a rozvoj vysoká hudební (tj. umělecká) škola (na rozdíl od univerzitních muzikologických pracovišť, zaměřených více na oblast hudební estetiky a historiografie). Na HAMU je hudební teorie jako vědecký obor rozvíjena v rámci Ústavu teorie hudby a vyučována Katedrou teorie a dějin hudby, a to jako samostatný studijní obor, i jako servis pro poskytování vysokoškolské odborné výbavy skladatelů, interpretů, i posluchačů dalších studijních oborů.

V rámci doktorského studia oboru Hudební teorie je možná specializace na obecnou hudební teorii, teorii skladby a teorii interpretace.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR..