SEMINÁŘ HUDEBNÍ TEORIE 24.10.2018 - PROF. PHDR. EGON KRÁK, PHD.

 

 

Seminář hudební teorie 24. 10. 2018, 15.20, učebna L2026

Prof. PhDr. Egon Krák, PhD.

Rektor Hudebné a umelecké akadémie Jána Albrechta v Bánskej Štiavnici

přednáší na téma

Harmonické javy v hudbe XIV. storočia a ich výklad z pohľadu dobovej hudobnej teórie.

 

Zveme všechny studenty a pedagogy

 

Egon Krák (1958), slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér, je absolventom VŠMU v Bratislave (1982). Od roku 1984 premiéroval desiatky pôvodných skladieb – odzneli na festivaloch doma aj v zahraničí – vo Viedni, Londýne, Paríži, Prahe, Brne, na festivale Musica Sacra contemporanea v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (1992), World Music Days v Bukurešti (ISCM 1999) a i. Založil edíciu Artis musiacae monumenta slovacca (AMMS), realizoval projekt antológie duchovných piesní na Slovensku Cantiones Sacrae (1996 – 2001), ďalej medzinárodný program Euromuse (2000), zameraný na hudobný výskum a projekty interpretačnej praxe európskeho systému vzdelávania hudobníkov. Prednášal a vyučoval na viacerých univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a Českej republike. V rokoch 1988 – 2002 vyučoval na VŠMU, od 2003 pôsobí na AU v Banskej Bystrici a od 2011 na jedinej umeleckej súkromnej vysokej škole na Slovensku na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta Banská Štiavnica, ktorej je zároveň spoluzakladateľom a rektorom.

 

Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby 15. a 16. storočia, realizoval diela mnohých autorov tohto obdobia, založil a viedol medzinárodný súbor renesančnej hudby Chorus angelorum (1995), s ktorým účinkoval na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a v Čechách. Absolvoval viaceré stáže a umelecké pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailles (2003, 2004 a 2006) a na University of Winconsin v Green Bay (USA, 2003 a 2008). Napísal obsiahlu publikáciu Viachlas v hudbe Európy (Hudobné centrum 2008). Egon Krák je držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu (2002) a Výročnej ceny SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby (2005).

 

Jednou z najvýznamnejších hudobných udalostí roka 2011 na Slovensku bola premiéra Symfónie ELF v septembri 2011 v Bratislave v podaní Slovenskej filharmónie a dirigenta Ernsta Theisa, ktorú Egon Krák napísal na objednávku Slovenskej filharmónie k 100. výročiu úmrtia Gustava Mahlera. Autor pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom Žilina, ktorý premiérovo uviedol celý rad jeho skladieb: Goldbergovské variácie, Corale e fuga con epilogo, Jazzphony Concerto (premiéra na BHS 2010), Kotowaza Symphony (inšpirovaná tragickými udalosťami v Japonsku v marci 2011), Pacora Concerto (premiéra v decembri 2012). K nedávnym úspešným výstupom doterajšej spolupráce s ŠKO patrí uvedenie oratória Cirillo-Metodiada podľa rovnomenného eposu Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a orchester (2013, SF zbor, SF, Štefan Bučko, dirigent Leoš Svárovský), ktoré vzniklo k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 2013 (premiéra oratória odznela v júli 2013 v Nitre, v auguste 2013 v Banskej Štiavnici, ako aj v Strasbourgu a v Paríži).

V roku 2015 k 200.výročiu Ľudovíta Štúra Egon Krák vytvoril melodrámu Pútnici na texty štúrovských básnikov (2015, SF zbor, SF, recitátori: Dušan Jamrich a Štefan Bučko, dirigent Rastislav Štúr), ktorá bola viackrát uvedená na Slovensku v roku 2015 (premiéra v Banskej Štiavnici, v Bratislave, Žiline, Martine, v zahraničí Paríži a Berlíne).

 

Egon Krák (1958), Slovak composer, arranger, editor, pedagogue, music theoretician, producer and manager. In 1982 he graduated music studies at Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava. In 1984 – 1991 he was editor of books and sheet music at OPUS Publishing House, later active as independent editor and producer in the field of original audio-visual arts programmes, music director (OPUS, Slovak Radio, Slovak Music Fund, Slovak Sinfonietta Žilina etc.). He is the founder of early music edition Artis Musicae Monumenta Slovaca (AMMS) and the founder and artistic director of the Renaissance music ensemble Chorus Angelorum.

He took part on several international research projects in Centre de Musique Baroque de Versailles, he was a chairman of the Slovak Composers’ Union, a member of the board of the Melos-Ethos Festival of Contemporary Music in Bratislava, and a member of the Slovak Section of the International Society for Contemporary Music. Egon Krák was active in Higher education area as vice-dean at Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava, dean of the Faculty of Music at the Academy of Arts in Banská Bystrica. Currently Egon Krák is the rector of the only one private artistic university of Slovakia Jan Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica.

One of the most important events in Slovak musical life was his ELF Symphony 2011, dedicated to the centenary of  Gustav Mahler’s death, commissioned by Slovak Philharmonic, conducted by Ernst Theis. In collaboration with Slovak Sinfonietta Žilina many his compositions were performed: Goldberg Variations, Corale e fuga con epilogo for strings, Jazzphony Concerto (2010), Kotowaza Symphony on Japanese proverbs (2011), PACORA Concerto (2012), oratorio Cirillo-Metodiada (2013) after Ján Hollý for reciter, mixed choir and orchestra (Slovak Sinfonietta Žilina, Slovak Philharmonic Choir,  Štefan Bučko, conductor Leoš Svárovský) performed in  2013 in Nitra, Terchová, Banská Štiavnica, Strasbourg and Paris. In 2015, to commemorate of 200th anniversary of Ludovit Stur Egon Krák has composed the melodrama Pilgrims for 2 narrators, mixed choir and orchestra on Ludevít Štúr’s and his generation’s lyrics (Slovak Sinfonietta Žilina, Slovak Philharmonic choir, Dušan Jamrich and Štefan Bučko, conductor Rastislav Štúr), performed in Banská Štiavnica, Bratislava, Žilina, Martin,Paris-UNESCO,Berlin.

 

22. října 2018