Nechte své srdce bušit jazzem!

Od akademického roku 2019/20 umožňuje nově akreditovaný program Jazzová hudba přihlásit se ke studiu na jakýkoliv nástroj či zpěv !

Program poskytuje kompletní vzdělání, týkající se základních aspektů jazzové tvorby, které je možné studovat jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Studijní program je tvořen skupinovými předměty zaměřujícími se na jazzovou historii, jazzovou teorii a improvizaci, sluchovou analýzu a transkripci, rytmickou stránku různých světových hudebních tradic či specificky zaměřenou ansámblovou hru. Program je doplněn individuální instrumentální výukou zaměřenou na hru na nástroj dle volby studenta nebo na zpěv. V magisterském studiu jde pak především o práci na individuálním tvůrčím projektu. Posluchači mají výuku i na klasických katedrách v rámci povinných a volitelných předmětů, které dále rozvíjejí jejich hudební obzor. Pravidelnou výuku doplňují volně přístupné workshopy především zahraničních umělců.

"Zvládněte dokonale nástroj i noty, 
pak na to všechno zapomeňte a prostě hrajte" 
- Charlie Parker

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Naděžda VÁCLAVÍKOVÁ

referentka katedry Telefon: 234 244 139 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Jaromír HONZÁK

vedoucí katedry Telefon: 234 244 139 Úřední hodiny: Po individuální domluvě Detail osoby
Foto