Studenti programu "JAZZOVÁ HUDBA"

Bakalářský

Filip Baader 1. ročník

Robin Galia 1. ročník

Kateřina Hošková 1. ročník

Martin Kout 1. ročník

Jaroslav Kovařík 1. ročník

Anna Šteklová 1. ročník

Veronika Dražková 2. ročník

Jana Havláková 3. ročník

Matěj Heinzl 3. ročník

Miloš Kunc 3. ročník

Filip Tománek 3. ročník

Alois Zatloukal 3. ročník

Ostatní programy

BICÍ NÁSTROJE - JAZZ

Bakalářský

JAZZOVÁ HUDBA

Navazující magisterský

JAZZ STUDIES

Navazující magisterský