Studenti programu "JAZZOVÁ HUDBA"

Navazující magisterský

BcA. Jan Bára 1. ročník

BcA. Taras Vološčuk 1. ročník

Maksim Makagonov 2. ročník

Ostatní programy

BICÍ NÁSTROJE - JAZZ

Bakalářský

JAZZOVÁ HUDBA

Bakalářský

JAZZ STUDIES

Navazující magisterský