Špičkový studijní obor

Od akademického roku 2019/20 umožňuje nově akreditovaný program Jazzová hudba přihlásit se ke studiu na jakýkoliv nástroj či zpěv !

Program poskytuje kompletní vzdělání, týkající se základních aspektů jazzové tvorby, které je možné studovat jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Studijní program je tvořen skupinovými předměty zaměřujícími se na jazzovou historii, jazzovou teorii a improvizaci, sluchovou analýzu a transkripci, rytmickou stránku různých světových hudebních tradic či specificky zaměřenou ansámblovou hru. Program je doplněn individuální instrumentální výukou zaměřenou na hru na nástroj dle volby studenta nebo na zpěv. V magisterském studiu jde pak především o práci na individuálním tvůrčím projektu. Posluchači mají výuku i na klasických katedrách v rámci povinných a volitelných předmětů, které dále rozvíjejí jejich hudební obzor. Pravidelnou výuku doplňují volně přístupné workshopy především zahraničních umělců.

Studijní obory v angličtině

Studijní obory - dobíhající akreditace