Kytara - jazz

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hra na kytru v jazzovém kontextu představuje komplexní disciplínu, zahrnující schopnost jak sólového projevu, tak schopnost začlenění do jazzového ansámblu jakéhokoli obsazení a stylového zaměření v rámci jazzu a příbuzných žánrů.
V magisterském studijním programu bude důraz dále kladen na schopnost koncepčního myšlení, realizaci a tříbení vlastních uměleckých představ. Studenti budou vedeni k vytváření vlastních hudebních projektů realizovaných formou koncertu nebo nahrávky, včetně jejich produkčního zajištění.

Profil absolventa

Absolvent oboru je schopen zapojit se do uměleckého procesu pod vedením jiného jazzového tvůrce - skladatele, aranžéra nebo vedoucího souboru jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů a naplnit svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.
Rovněž je schopen samostatného uměleckého projevu a realizace vlastních uměleckých záměrů a k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče.
V dlouhodobém časovém horizontu je schopen udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, dále se hudebně zdokonalovat např. dalším studiem, sledovat světový hudební vývoj nejen v oblasti jazzu a přibližovat se svému hudebnímu ideálu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolutorium bakalářského studia téhož oboru.
V magisterském studiu lze pokračovat i po vstupu do životní praxe. Předpokladem je vedle úspěšného ukončení bakalářského studia též prokázání kvality v rámci umělecké praxe. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, které prověří úroveň uchazeče v předmětech, v nichž se liší studijní plány HAMU a školy, z níž uchazeč přichází.
Nejdůležitějším předpokladem je ale úspěšné složení přijímací zkoušky.


Garant

prof. MgA. Jiří HLAVÁČ

Profesor

E-mail: jiri.hlavac@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Jiří HLAVÁČ


.