Bicí nástroje - jazz

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Hra na bicí v jazzovém kontextu představuje komplexní disciplínu, ve které jde především o schopnost začlenění do jazzového ansámblu jakéhokoli obsazení a stylového zaměření v rámci jazzu a příbuzných žánrů.
K dosažení tohoto cíle je třeba osvojit si teoretické znalosti z oblasti historie jazzu, jazzové harmonie a aranžování, a projít důkladným školením v oblasti jazzové improvizace, rozvoje specifického hudebního sluchu a ansámblové hry.

Profil absolventa

Absolvent oboru je schopen zapojit se do uměleckého procesu pod vedením jiného jazzového tvůrce - skladatele, aranžéra nebo vedoucího souboru jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů a naplnit svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.
Rovněž je schopen samostatného uměleckého projevu a realizace vlastních uměleckých záměrů a k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče.
V dlouhodobém časovém horizontu je schopen udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, dále se hudebně zdokonalovat např. dalším studiem, sledovat světový hudební vývoj nejen v oblasti jazzu a přibližovat se svému hudebnímu ideálu.

Obecné informace o přijímacím řízení


Garant

prof. MgA. Jiří HLAVÁČ

Profesor Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto