Vzděláváme budoucí virtuozy

Katedra vyučuje tři obory – klavír, varhany a cembalo. Zrod a minulá desetiletí práce katedry jsou spjaty s velkými osobnostmi těchto oborů. Mezi klavíristy to byli profesoři Ilona Štěpánová – Kurzová, František Maxián, Josef Páleníček, František Rauch, Pavel Štěpán, Valentina Kameníková, Zdeněk Jílek, Jan Panenka, Josef Hála a řada dalších; mezi varhaníky především Bedřich Antonín Wiedermann, Jiří Reinberger a Milan Šlechta, v oboru cembala Zuzana Růžičková. Vychovali řadu vynikajících absolventů, kteří se prosadili na našich i zahraničních koncertních pódiích a získali ocenění v mezinárodních soutěžích.

Život je jako klavír - bílé klávesy jsou šťastné chvíle a černé jsou ty smutné. Obojích je zapotřebí pro kvalitní hudbu. - ANONYM

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Stanislava ADAMCOVÁ

referentka katedry Telefon: 234 244 143 Detail osoby
Foto

prof. MgA. František MALÝ

vedoucí katedry Telefon: 234 244 143, 234 244 183 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě emailem / telefonicky. Detail osoby
Foto