Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Klavír

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál v trvání 70–75 minut. Recitál musí obsahovat minimálně jedno z níže uvedených význačných děl romantické klavírní literatury.

Hra zpaměti je podmínkou! Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Zkušební komise určí, která hudební díla uvedená v programu recitálu uchazeč přednese.

Fr. Chopin:           Sonáta b moll op. 35
Fr. Chopin:           Sonáta h moll op. 58
R. Schumann:       Sonáta fis moll op. 11
R. Schumann:       Sonáta g moll op. 22
R. Schumann:       Fantasie op. 17
F. Liszt:               Sonáta h moll
J. Brahms:         Sonáta C dur op. 1
J. Brahms:         Sonáta fis moll op. 2
J. Brahms:           Sonáta f moll op. 5
M. P. Musorgskij:  Obrázky z výstavy
 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Varhany

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví níže uvedený program v trvání 80 - 90 minut.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

– jednu skladbu nebo cyklus skladeb 17. stol.

– jedno závažné dílo J. S. Bacha

– jednu triovou sonátu J. S. Bacha

– dvě velké romantické skladby různých autorů

– jednu závažnou soudobou skladbu

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Cembalo

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví níže uvedený program v trvání 80 minut.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1/ jednu volnou formu - Itálie 17. století

2/ dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler)

3/ skladby francouzských clavecinistů

4/ velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy)

5/ sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda)

6/ skladba 20. nebo 21. století

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.